preloader
yukarı

Görsel İletişim

İletişim insanlar arasında bilgi alışverişidir. İletişim,iletiyi gönderen ve alan arasında oluşan,alış veriş ilişkisi içerisinde paylaşılan çift yönlü bir yararlanım sürecidir.
Bu tanıma paralel olarak Görsel iletişim ise görüntülü bilgilerin alışverişi olarak tanımlayabiliriz.  

İletişim becerileri insanların gereksinimlerine göre değişebilir. Bazen iletişimi sözlü iletişim yöntemi kullanabilinir. Ancak bu iletişim yönteminde yanlış anlama ve düşünceleri unutabilme olasılıkları ve sözlü iletişim yönteminin bazen yetersiz kalınabileceği fikri vardır. Çünkü sözlü iletişimde kayıt söz konusu değildir. 
Bireyin yaşamsal etkinliklerinde görsel iletişim ve görsel iletişim elamanları etkin rol üstlenmektedir. 

İletişimin resimlerden mi yoksa yazıdan mı gerçekleştirildiği fikrini sorgulandığında ,her ikisinin de birbirlerine baskın olma çabaları söz konusudur. Ancak TV ve Bilgisayarın icadından sonra,iletişimde görsel imajların rolü değişti . İnsanoğlu artık görsel iletilerle yüz yüze gelmektedir. İstenilen hazır bilgiye ulaşmak çok kolaydır. 

Medyada bilgi üretebilme ve bilgi tükete bilmek için atılacak ilk adım görsel iletişimin anlaşılmasıdır. Tipografi,grafik,karikatür,hareket,biçim,televizyon ve bilgisayar imajları,bireysel,tarihsel,teknik,etik kültürel ve eleştirisel bağlamda bu adımda incelenmelidir. Bilgisayar teknolojisi görsel imajların görülmesini,üretilmesini ve sunumunu kolaylaştırmaktadır. Ayrıca kitle iletişim tarihinde çok sayıda etkileyici bir çok görsel materyalin ulaşılmasına olanak sağlamaktadır.

Author avatar
hola
https://hola.istanbul

Yorum gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz.